“Tebigy, gidromineral çig mallaryň himiýasy we tehnologiýasy” barlaghanasy

image

Barlaghanada tebigy, gidromineral çig mallaryň himiki düzümini we fiziki-himiki häsiýetlerini öwrenmek hem-de kesgitlemek boýunça ylmy-barlag we seljerme işleri alnyp barylýar. Şeýle hem, Türkmenistanyň   himiýa    senagatyna    degişli    bolan gidromineral çig mallaryny peýdalanýan zawodlaryň we kärhanalaryň önümçilik tehnologiýalaryny döwrebaplaşdyrmak, kämilleşdirmek, bu ugurda täze tehnologiýalary işläp düzmek boýunça işler ýola goýulýar.