“Himiýa önümçilikleriň tehnologiýasy” barlaghanasy

image

Barlaghanada ýerli çig mallary gaýtadan işlemegiň tehnologiýalaryny kämilleşdirmek, şeýle hem täze tehnologiýalary işläp düzmek boýunça işler ýola goýulýar. Ýurdumyzda hereket edýän nebit-gaz we himiýa önümlerini öndürýän kärhanalaryň, dokma senagaty kärhanalarynyň hem-de oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän senagat kärhanalarynyň tehnologiki reglamentlerini we kadalaşdyryjy resminamalaryny işläp düzmek boýunça işler alnyp barylýar.