“Senagat himiýasy” barlaghanasy

image

“Senagat himiýasy” barlaghanasy önümçilikdäki iň soňky ylmy ösüşleri durmuşa geçirmek, şeýle hem barlaghana bilen hyzmatdaşlyk edýän pudaklaryň öndürijiligini ýokarlandyrmak maksady bilen gözleg işlerini alyp barýar. Häzirki wagtda Balkan we Lebap welaýatlarynyň sement zawodlary, Bäherden şäherindäki sement zawody bilen işler ýola goýulan.