“Daşky gurşawyň himiýasy we ekologiýasy” barlaghanasy

image

Barlaghana döwrebap enjamlar bilen, şol sanda “Suw, toprak, howa” göçme barlaghanasy bilen üpjün edilen. Daşky gurşawyň ekologiýasy boýunça suwuň, howanyň, topragyň düzümlerine kabul edilen halkara standartlara görä ekologiýa taýdan baha berilýär. Şeýle-de senagatyň ekologiýasynyň döwrüň talaplaryna laýyk gelmek şertlerini bahalandyrýar.