“Nebitiň, gazyň himiýasy we tehnologiýasy” barlaghanasy

image

Barlaghanada organiki çig mallaryň: nebitiň we gazyň, şeýle hem olardan alynýan önümleriň düzümini, hilini kesgitlemek, olary gaýtadan işlemekligiň  tehnologiýalaryny kämilleşdirmek,  nebitden öndürilýän önümleriň hilini  ýokarlandyrmak  boýunça we ýurdumyzda  ulanylýan, şeýle-de täze açylan nebit we gaz ýataklaryndan çykarylan  nebitiň, gazyň we gaz kondensatynyň himiki düzümini anyklamak, fiziki-himiki häsiýetlerini kesgitlemek boýunça ylmy-barlag we seljerme işleri alnyp barylýar.